FMEA

Co to jest FMEA?

Jest to metoda systematycznej identyfikacji potencjalnych wad wyrobu (lub procesu), określenia ich możliwych przyczyn i ryzyka jakie ze sobą dana wada niesie. Na tej podstawie opracowuje się działania mające na celu minimalizację lub eliminację przyczyny powstawania tych wad.

FMEA - (ang. Failure Mode and Effect Analysis) tłumaczy się najczęściej jako Analiza Przyczyn i Skutków Wad.

Rodzaje FMEA

FMEA projektu

Analiza FMEA projektu (ang. Design FMEA) jest określana także jako dFMEA lub D-FMEA.

FMEA projektu ma na celu identyfikacje potencjalnych wad w projekcie wyrobu jakie mogą wystąpić w trakcie jego użytkowania oraz wpływu tych wad na użytkownika. Analizie może podlegać cały system (System FMEA) lub poszczególne elementy systemu (produktu).

FMEA projektu powinno być integralną częścią wstepnego etapu projektowania i powinno być regularnie aktualizowane pod kątem zmian w projekcie/ aplikacji.

FMEA procesu

Analiza FMEA procesu (ang. Process FMEA) jest określana także jako pFMEA lub P-FMEA.

FMEA procesu ma na celu identyfikacje potencjalnych wad jakie mogą wystąpić w wyrobie podczas procesu jego produkcji.

Analizę FMEA procesu stosuje się we wczesnym etapie wdrażania wyrobu do produkcji, aby przewidzieć potencjalne problemy na etapie przygotowania maszyn, szkolenia personelu, przygotowania oprzyrządowania czy metod / procedur pracy. Oczywiście, jeżeli jakiś proces już funkcjonuje bez uprzednio wykonanej analizy FMEA - to nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką analizę dla funkcjonującego procesu wykonać. Lepiej późno, niż wcale. :)

Aby zapoznać się dokładnie z P-FMEA polecamy ebook Analiza FMEA procesu opisujący kawa na ławę praktyczne aspekty stosowania tego doskonałego a często niedocenianego narzędzia. Szereg porad i nietypowych rozwiązań jakie w tej publikacji zawarto jest popartych 12 letnim doświadczeniem autora w procesach produkcjnych. Co znajdziesz w środku?

Analiza FMEA procesu
  • Historia FMEA
  • Jak się przygotować do analizy? (mapa procesów)
  • Jak dobrać grupę roboczą i na co uważać?
  • Analiza krok po kroku - na praktycznym przykładzie
  • Szereg porad i nietypowych rozwiązań...
  • Propozycje jak gromadzić wiedzę nt procesów
  • ...i jak ją wykorzystywać w kolejnych analizach

Publikacja ma 89 stron A4, format PDF.

Dodatkowo czytelnicy, którzy nabyli e-booka otrzymują darmowy formularz FMEA procesu oraz listę kontrolną pFMEA. Załączniki te można także pobrać ze strony autora www.huber.pl

Autor: Zbigniew Huber
Dodano dnia: 2007-01-01
Aby przeczytać cały artykuł musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz konta Zarejestruj się.
Rejestracja i dostęp do artykułów jest darmowy