Wykres Pareto

Zasada Pareto

Twórcą "zasady Pareto" był Vilfredo Pareto (15.07.1848 - 19.08.1923) włoski socjolog, ekonomista i filozof [1], który analizując dystrybucję dochodów we włoskim społeczeństwie stwierdził, że 80% bogactwa kraju było własnością 20% ludności.

Na przestrzeni kolejnych lat zaobserwowano, że ta zasada Pareto, zwana czasami zasadą 80/20 doskonale sprawdza się w praktycznie każdej dziedzinie życia. Przykładowo:

  • około 80% klientów kupuje 20% towarów
  • około 80% zysku pochodzi z 20% klientów
  • około 80% kosztów wytwarzania pochodzi z 20% procesów
  • około 80% całkowitej wartości sprzedaży to wynik sprzedaży 20% typów wyrobów
  • około 80% skarg pochodzi od 20% klientów
  • około 80% wad jest wynikiem 20% przyczyn
Zasada Pareto ma duże znaczenie w zarządzaniu jakością, gdyż bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której około 80% niezgodności jest wynikiem około 20% przyczyn.

Wykorzystując tzw. wykres pareto możemy sprawdzić czy faktycznie mamy do czynienia z zasada 80/20 i jeżeli tak to wtedy możemy określić, które przyczyny stanowią 80% problemów.

Co to jest wykres Pareto?

Wykres Pareto składa się z pewnej ilości "słupków" uporządkowanych od "największego do najmniejszego". Każdy "słupek" reprezentuje daną cechę (kategorię), a wysokość słupka odzwierciedla ilość wystąpień danej cechy (kategorii) lub jej procentowy udział. Czasami część mało znaczących kategorii sumuje się i nanosi na wykres jako ostatni słupek (inne) - jak pokazano na poniższym rysunku:

Na prawej osi pionowej przedstawiono skumulowane % wartości dla każdej przyczyny. Suma wszystkich przyczyn na tej osi równa się 100%.

Jak analizować wykres pareto?

Autor: Zbigniew Huber
Dodano dnia: 2008-03-25
Aby przeczytać cały artykuł musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz konta Zarejestruj się.
Rejestracja i dostęp do artykułów jest darmowy